Akredytowane laboratorium wzorcowania wag elektronicznych, oraz wzorców masy i odważników.

Laboratorium Wzorcujące Lab-Scale posiada wielopokoleniowe doświadczenie w instalacji, naprawie oraz legalizacji i wzorcowaniu wag. Laboratorium posiada szeroki park maszynowy, który pozwala na wykonanie wzorcowania jak najlepszej jakości w naszym laboratorium, oraz na terenie całej Polski.

Laboratorium zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania wag elektronicznych oraz wzorców masy i odważników (Certyfikat AP 157).

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania:

 • wag automatycznych przenośnikowych
 • wag samochodowych
 • wag kolejowych
 • wag zbiornikowych
 • wag platformowych
 • wag paletowych
 • wag hakowych
 • wag laboratoryjnych i analitycznych
 • wzorców masy 25kg, 500kg, 1000kg i 2000kg

oraz adiustacji wzorców masy u Klienta.

Usługi wykonywane są dla takich gałęzi przemysłu jak:

 • energetyczny (elektrownie, ciepłownie, elektrociepłownie)
 • budowlany
 • metalurgiczny
 • farmaceutyczny
 • chemiczny
 • górniczy
 • hutniczy
 • spożywczy
 • motoryzacyjny
 • papierniczy

Odwiedź stronę Lab-Scale